Οροι Ψηφοφοριας

Οροι Ψηφοφοριας

Περιεχόµενο Ψηφοφορίας: Τα TOP GREEK GYMS διενεργούν ανοιχτή ψηφοφορία µε σκοπό να αναδείξουν σε κάθε περιοχή το TOP γυμναστήριο, σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του κοινού. Τα αποτελέσµατα της Ψηφοφορίας θα αναδείξουν τα τρία πιο δημοφιλή γυμναστήρια ανά περιοχή με σκοπό μέσα από αυτά να επιλεγεί το κορυφαίo γυμναστήριο της κάθε περιοχής για να ενταχθεί στα TOP GREEK GYMS και να αναβαθμιστεί έτσι ώστε να πληροί όλες τις προδιαγραφές ενός κορυφαίου γυμναστηρίου, δηλαδή να προσφέρει στο κοινό την χρυσή τομή ποιότητας, τιμών και σύγχρονων υπηρεσιών.

Δικαίωµα ψήφου έχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι χωρίς κανένα περιορισµό παρά μόνο ότι ο κάθε Ψηφοφόρος έχει δικαίωμα μίας μόνο έγκυρης ψήφου καθ’ όλη τη διάρκεια της Ψηφοφορίας και πρέπει να είναι κάτοικος της περιοχής για την οποία ψηφίζει. Με τη συμμετοχή του στην Ψηφοφορία, κάθε Ψηφοφόρος αναγνωρίζει ότι τα μη ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την ιστοσελίδα για το σκοπό της εξυπηρέτησης, παρακολούθησης και διεξαγωγής της Ψηφοφορίας, ότι εντάσσεται στο Club Επικοινωνίας των TOP GREEK GYMS και συναινεί στη χρήση των στοιχειών επικοινωνίας του για την ενημέρωσή του σχετικά με την εξέλιξη της Ψηφοφορίας, της επιλογής του TOP GREEK GYM της περιοχής και για προωθητικές ενέργειες του TopGreekGyms.gr. Τα στοιχεία των Ψηφοφόρων που αφορούν ποιο γυμναστήριο ψήφισαν θα τηρούνται μέχρι τη λήξη της Ψηφοφορίας και μετά τη λήξη της αυτά τα στοιχεία θα καταστρέφονται.

Διαδικασία Ψηφοφορίας: Οι Ψηφοφόροι καλούνται να συμπληρώσουν το προσωπικό τους email σε αυτήν την ιστοσελίδα, να διαλέξουν ένα γυμναστήριο για να ψηφίσουν και να κλικάρουν στο link του email που θα λάβουν επιβεβαιώνοντας έτσι την ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να καταμετρηθεί η ψήφος τους. Τα γυμναστήρια που μετέχουν στην Ψηφοφορία, παρουσιάζονται στην πρώτη σελίδα και έχουν προταθεί είτε από Ψηφοφόρους ή από τους ίδιους του ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων. Κάθε φορά που προτείνεται ένα νέο γυμναστήριο, αυτόματα προστίθεται στην Ψηφοφορία. Το κάθε γυμναστήριο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας για να ενταχθεί στην Ψηφοφορία ή για να μας δώσει επιπρόσθετα στοιχεία ή/και φωτογραφίες του για την ακριβέστερη προβολή του, κλικάροντας εδώ ή στο σχετικό σύνδεσμο στη σελίδα προβολής του. Οποιοσδήποτε μπορεί να προτείνει ένα γυμναστήριο ψηφίζοντάς το. Απλά, χρησιμοποιώντας την φόρμα ψηφοφορίας, επιλέγει το πεδίο “Άλλο Γυμναστήριο” και γράφει το όνομα του γυμναστηρίου που θέλει να προτείνει για συμμετοχή στην Ψηφοφορία.

Η συμμετοχή στην Ψηφοφορία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Ψηφοφορίας, των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου του ιστοτόπου μας και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρίας ή/και των συμμετεχόντων εταιρειών και των TOP GREEK GYMS. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα αποδέχεστε τους Όρους της Ψηφοφορίας καθώς και τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του ιστοτόπου μας.

Νικητές της Ψηφοφορίας σε κάθε περιοχή θα αναδειχθούν τα τρία γυμναστήρια που θα έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους σε αυτήν την περιοχή. Οι νικητές θα λάβουν μέρος στην τελική επιλογή που θα αναδείξει το TOP GREEK GYM της περιοχής και που θα ανακοινωθεί από τον ιστότοπο που διεξήγε την Ψηφοφορία για την συγκεκριμένη περιοχή.

Προσπάθεια Αλλοίωσης: Σε περίπτωση που διαπιστωθεί προσπάθεια αλλοίωσης της Ψηφοφορίας ή χρήση αθέµιτων µέσων για την αύξηση των “ψήφων προτίµησης” από κάποιο ψηφοφόρο ή γυμναστήριο, διατηρούμε το δικαίωµα να αφαιρέσουμε ψήφους που συγκεντρώθηκαν από αθέµιτα µέσα αλλά και να µηδενίσουμε τις ψήφους του γυμναστηρίου. Η απόφαση αυτή είναι στην απόλυτη κρίση μας και δεν επιδέχεται αµφισβήτησης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κατ’ ελάχιστον, όσες ψήφοι έχουν συγκεντρωθεί µε χρήση αθέµιτων µέσων θα αφαιρεθούν και η τελική κατάταξη θα διαµορφωθεί αποκλειστικά από τις ψήφους που συγκεντρώθηκαν µε χρήση θεµιτών µέσων.

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου καθώς και οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τους νόμους της πολιτείας Φλόριντα των ΗΠΑ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν διενέξεις με άλλες νομοθετικές διατάξεις ή ο τόπος κατοικίας σου. Για κάθε διαφορά (αξίωση, άσκηση αγωγής, διεκδίκηση, κλπ.) που μπορεί να προκύψει από ή σε σχέση με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή των Όρων Χρήσης, αναγνωρίζεις τα δικαστήρια της επαρχίας Hillsborough, της πολιτείας Φλόριντα των ΗΠΑ ως έχοντα αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα. Τα TOP GREEK GYMS δικαιούνται να ανακαλέσουν την Ψηφοφορία, ολικά ή μερικά ή/και να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές μέσω αυτής της ιστοσελίδας χωρίς να φέρoυν καμία ευθύνη απέναντι στους συμμετέχοντες, Ψηφοφόρους ή άλλο πρόσωπο.

Οι όροι ιστοσελίδα, ιστότοπος, διοργανώτρια, TOP GREEK GYMS, topgreekgyms.gr, εμείς, εμάς, μας, και TWMP εναλλακτικά αναφέρονται στην εταιρεία Top Web Marketing Platforms LLC. Οι όροι κοινό, ενδιαφερόμενοι, Ψηφοφόρος, εσύ, επισκέπτης, χρήστης, σου, εσένα, σένα, εναλλακτικά αναφέρονται σε οποιονδήποτε κάνει περιήγηση ή χρήση του Δικτυακού Τόπου. Ο όρος συμμετέχων μπορεί να αναφέρεται κατά περίπτωση σε ψηφοφόρο ή σε γυμναστήριο.